Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Sleeswijk Visser Advocaten heeft de beroepsaansprakelijkheid op kantoorniveau verzekerd.

Als verzekeraar treedt op:
Nationale Nederlanden
Postbus 93604
2509 AV Den Haag
T: 070-41 43 858
Het polisnummer is: 79931769.

De geografische dekking van deze polis is Nederland.

De financiële dekking bedraagt € 1.135.000,-.