Huur- en contractenrecht

Een goede overeenkomst voorkomt vervelende situaties

Dagelijks maakt u afspraken, ook wel overeenkomsten genoemd. Overeenkomsten zijn vaak mondeling, af en toe worden de afspraken ook op schrift vastgelegd. Het belang van een goede afspraak of overeenkomst blijkt vaak pas achteraf. De advocaten van Sleeswijk Visser advocaten kunnen u adviseren over de inhoud en opzet van een overeenkomst, dit voorkomt vervelende situaties achteraf!

Vragen of uw huurovereenkomst?

Het huurrecht kent vele aspecten. Als huurder kunt u bij ons kantoor terecht met vragen over uw huurovereenkomst. Bijvoorbeeld met vragen over uw rechten en plichten bij het huren van een woning, een kamer of een bedrijfspand, een waarborgsom, de huurprijs en welke regels gelden bij huurverhoging, het in rekening brengen van servicekosten of over opzegging van een huurovereenkomst.

Ook de verhuurder kan bij onze advocaten terecht voor advies omtrent een huurovereenkomst, het beƫindigen van de overeenkomst of bijstand in een procedure.

Een contract opstellen is maatwerk

Daar waar partijen zaken doen zullen meestal ook afspraken gemaakt worden. De afspraken worden over het algemeen schriftelijk vastgelegd, hetgeen ook raadzaam is. De discussie ontstaat over het algemeen bij de nakoming van het contract. Er kan een verschil van mening zijn omtrent de inhoud van het contract, maar het kan ook voorkomen dat een contract niet nagekomen wordt.

Onze advocaten kunnen u op het gebied van contractenrecht bijstaan. Een contract opstellen is maatwerk. Daarnaast kunnen wij u bijstaan in het geval een contract niet wordt nagekomen. Onze advocaten kunnen een ingebrekestelling voor u opstellen en u ontlasten door de volledige procedure voor u af te handelen.